Kategorie
Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   P
   Porovnat

   Reklamace

   Reklamace

   Reklamační řád

   Zákazník (kupující) je povinen zboží dodané prodávajícím (SPECIAL TURBO a.s.) po převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách písemně informovat prodávajícího nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží.

   V písemných oznámeních musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké konkrétní vady se jedná a jak se tyto vady projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: SPECIAL TURBO a.s., Nechorská 299, 696 21 Prušánky, tel.: 518 374 051, e-mail: info@specialturbo.cz.

   Současně s reklamací je nutné vždy předložit i zboží, jehož vady jsou reklamovány.

   Záruční doba na všechna nová turbodmychadla a turbodmychadla výměnným způsobem je 24 měsíců. Na opravená turbodmychadla na naběhlé náklady se vztahuje záruční doba 6 měsíců.

   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

   Doba na vyřízení reklamace zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.e-turbo.cz je stanovena na 30 dnů.

   Firma Special Turbo a.s. si vyhrazuje možnost překročení stanovené doby 30 dnů v případě nutnosti odeslat zboží výrobci a nenese odpovědnost za prodlení vzniklé na straně daného subdodavatele.

   V případě uznané reklamace si firma Special Turbo a.s. vyhrazuje, v případě prokazatelného nároku na uznané vícenáklady plynoucí z poškozeného zboží, úhradu vícenákladů do maximální možné výše 5.000,- Kč.

   V případě zjištění závady na zboží prodávané firmou Special Turbo a.s., které je součástí motorového vozidla – je nainstalováno na vozidle, nemusí být brán zřetel na reklamaci u níž okamžitě  po zjištění závady nedojde k odstavení daného motorového vozidla.

   Součástí balení turbodmychadla je vždy montážní návod. Zákazník je povinen tuto skutečnost překontrolovat a následně se návodem řídit.

   V případě zjištění, že reklamované zboží nebylo zakoupeno u společnosti Special Turbo a.s., si  firma Special Turbo a.s. vyhrazuje právo požadovat náklady spojené s procesním postupem reklamace.

   Pokud dojde k zjištění, že zákazník požadující reklamaci nereagoval s uplatněním reklamace bez zbytečného odkladu, nebude  s takovýmto zákazníkem zahájeno reklamační řízení.

   Kupující má povinnost ihned po odeslání reklamace informovat o provedení reklamace prodávajícího e-mailem: info@specialturbo.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle 518 374 051

   Pokud zásilka s objednaným zbožím dorazí na místo určení poškozena, doporučujeme zákazníkovi neprodleně sepsat reklamaci se zástupcem přepravní společnost!!! V opačném případě nemůže prodávající reklamaci přijmout.

   Zákazník koupí výrobku vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný